GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Strona główna / O nas
O nas
Początki działalności
Jako głównego inicjatora powstania placówki świadczącej usługi lecznicze w Wodzisławiu uznaje się przedwojennego lekarza Wacława Czajkowskiego.
Już przed II wojną światowa miał on plany prowadzenia w Wodzisławiu działalności leczniczo-uzdrowiskowej.
Plany te jednak zweryfikowało życie i rezultacie po wojnie, kiedy istniały uzasadnione potrzeby wynikające z sytuacji ludności, doktor Czajkowski, jako jedyny lekarz, prowadził indywidualną praktykę niosąc pomoc miejscowej ludności.
Miało to miejsce w innej lokalizacji niż obecnie znajduje się Ośrodek Zdrowia.
Na pięknych, klimatycznych, czarno-białych zdjęciach, wykonanych i udostępnionych, przez zajmującego się dokumentowaniem historii Wodzisławia oraz jego mieszkańców, długoletniego pracownika Ośrodka Zdrowia, stomatologa Stanisława Śliwę, możemy zobaczyć budynek, w którym obecnie mieści się obecnie Gminny Ośrodek Zdrowia, zdjęcia pochodzą z 1953 roku.
Praktycznie do lat sześćdziesiątych, do momentu, kiedy dołączyła do niego lekarka Maria Bajorek, Wacław Czajkowski pracował jako jedyny lekarz medycyny ogólnej, teraz bardzo trudno to sobie wyobrazić.
Jako felczer, przeprowadzający kontrolę czystości w szkołach, pomagał mu Piotr Kaszyński.
Po przejściu na emeryturę doktora Czajkowskiego, samodzielna pracę kontynuowała Maria Bajorek, późniejszy kierownik Ośrodka.
W budynku istniała porodówka, gdzie opieką otaczano kobiety i noworodki.
Ponieważ pojawiały się nowe potrzeby, w Ośrodku podejmowali pracę inni lekarze, lekarz pediatra Marek Jodłowski, po przejściu Marii Bajorek na emeryturę, pełnił funkcję kierowniczą, pod jego opieką w latach 80-tych został przeprowadzony remont części pomieszczeń, pacjenci mogli korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uruchomiono działalność filii Ośrodka Zdrowia w Niegosławicach oraz Lubczy.
Historia stomatologii w GOZ
W latach pięćdziesiątych, kiedy to nastąpiło zainteresowaniem higieną jamy ustnej, w przychodni pojawił się lekarz dentysta Krystyna Stępień Czarna.
Nie pracowała jednak zbyt długo, jej miejsce zajął kolejny stomatolog o adekwatnym do zawodu nazwisku- Kiełek.
Przeprowadzano wtedy w szkołach leczenie planowe dzieci, każda szkoła posiadała miejsce dla przyjeżdżającego stomatologa.
W późnych latach 60-tych pracę jako stomatolog podjął Wiesław Turek, w 1972 roku dołączył do Niego wspomniany wcześniej stomatolog Stanisław Śliwa, do 2005 roku pomagał cierpiącym pacjentom.
Gmina Wodzisław
Do 31.12.1993 roku Ośrodek Zdrowia działał w ramach ZOZ Jędrzejów.
Od 01.01.1994 r jako w wyniku dokonanej w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, organem tworzącym i nadzorczym dla placówki leczniczej jest Gmina Wodzisław, a pełna nazwa to Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu.
Stan obecny
Obecnie placówka realizuje umowy zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie zatrudnionych jest obecnie 13 lekarzy, z czego dwóch świadczy usługi medyczne w działających filiach w Niegosławicach i Lubczy, Świadczeń Stomatologicznych- zatrudniony jeden lekarz stomatolog, Fizjoterapii ambulatoryjnej- zatrudnione dwie fizjoterapeutki oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej- zatrudniony jeden lekarz ginekolog.

GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Informacje dotyczące programu "Profilaktyka raka piersi"

PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu 2018 replica watches designed by DotRed