GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Opieka lekarska
ZAKRES LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ:

Obowiązki lekarza poz:

Badanie i porada lekarska

Promocja zdrowia i profilaktyka chorób

Świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Wypisywanie recept, także według zaleceń lekarza specjalisty

Wykonywanie niektórych zabiegów w gabinecie zabiegowym w przychodni lub w domu pacjenta

Wydawanie skierowań do lekarza specjalisty lub do szpitala na podstawie wyników niezbędnych badań diagnostycznych

Zlecanie badań laboratoryjnych, w uzasadnionych przypadkach materiał może być pobrany w domu pacjenta (przez pielęgniarkę, do której pacjent jest zadeklarowany)

Zlecanie niektórych kosztownych badań diagnostycznych (m.in. kolonoskopię, gastroskopię) wynikających z procesu diagnostyki i leczenia (na pozostałe badania, w tym np. tomografię lub rezonans magnetyczny, mogą kierować jedynie lekarze specjaliści)

Kierowanie na rehabilitację, np. zabiegi fizjoterapeutyczne (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować w odpowiedniej placówce w ciągu 30 dni, inaczej straci ono ważność), oraz do poradni rehabilitacji leczniczej lub ortopedycznej

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe na podstawie aktualnego stanu zdrowia, wskazań i ewentualnych przeciwwskazań (skierowanie przesyłane jest do świętokrzyskiego oddziału NFZ, ważne 18 miesięcy od daty jego wystawienia, po upływie tego terminu, skierowanie jest przesyłane po przychodni, w której zostało wystawione, celem potwierdzenia przez lekarza jego ważności)

Wydawanie zleceń na transport sanitarny, ustala odpłatność (transport sanitarny może być bezpłatny lub płatny 100% lub częściowo).

Badania lekarskie osób niepełnoletnich wykonywane są w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

Bezpłatne USG i RTG


Badania RTG i USG na skierowanie lekarza POZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu, można wykonać bezłpatnie w następujących placówkach:

ARTMEDIK
ul.Małogoska 25
28-300 Jędrzejów
(41) 386 14 91 – CENTRALA SZPITALA
(41) 388 28 39 – REJESTRACJA DO PRACOWNI RTG
NZOZ PRZYCHODNIA RODZINNA
UL. DWORCOWA 23
28-340 SĘDZISZÓW
(41) 278 26 06
ZPOZ PIŃCZÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 22
28-400 PIŃCZÓW
(41) 357 30 31
ZPOZ
UL. CHROBREGO 4
28-300 JĘDRZEJÓW
(41)386 21 72
EDYTA DĄBKOWSKA
UL. KIELECKA 20
28-300 JĘDRZEJÓW
602 421 948
41-386-19-34

W ramach ubezpieczenia można wykonać:

USG

Jamy brzusznej
Tarczycy i przytarczyc
Ślinianek
Obwodowych węzłów chłonnych.

RTG

Zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
Zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
Zdjęcie czaszki
Zdjęcie zatok
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Badanie USG można również wykonać odpłatnie (bez skierowania)
Godziny pracy
Poniedziałek
8:00 - 18:00
Wtorek
8:00 - 18:00
Środa
8:00 - 18:00
Czwartek
8:00 - 18:00
Piątek
8:00 - 18:00

GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Informacje dotyczące programu "Profilaktyka raka piersi"

PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu 2018 replica watches designed by DotRed